DIN OFICIU

 
 

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Public.
- Structura organizatorică, atributiile tuturor departamentelor
- Program de funcţionare şi audienţe
- Nume - prenume persoane din conducere si persoane responsabile de furnizarea informaţiilor de interes public
- Coordonatele instituţiei, denumire, sediu, număr telefon, fax, mail, pagina de internet.
- Surse financiare, buget-bilanţ contabil.
- Programe si strategii

Ghiduri practice

Pentru a veni în întâmpinarea justitiabililor, Institutul National al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, cu sprijinul generos al Confederatiei Elvetiene, în cadrul programului de cooperare elvetiano-român, pun gratuit la îndemâna justitiabililor dar si al practicienilor Ghiduri practice - Modelede cereri pentru justitiabili în materie procesual civila, civila si materie penala.

HTML tutorial

Informatii privind drepturile victimelor
     Hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului la 2 mai 2017 in cauza Balasan impotriva Romaniei

Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)
     Ordinul nr.41/2019 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov
     Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
     Raport centralizator privind implementarea Legii nr. 544/2001 in anul 2022BULETIN INFORMATIV
al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov
2022

      Prezentul Buletin informativ a fost întocmit în temeiul art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 şi art. 10 alin. 2 din H.G nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001.

I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERULUI PUBLIC
    - Constituţia României art.131- 132
    - Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
    - Legea nr.304/2003 privind organizarea judiciară
    - Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE SECŢIILOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE
      Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov are în subordine Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Covasna şi parchetele ce funcţionează pe lângă Judecătoriile din raza acestora. De asemenea, în subordinea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov funcţionează Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov
      Structura organizatorică şi atribuţiile secţiilor şi a celorlalte compartimente sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2632/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.623bis/26.08.2014.
      Programul de funcţionare al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov este zilnic, de luni până vineri, între orele 8-16.
      Pentru obţinerea informaţiilor de interes public, programul de audienţă se desfăşoară zilnic între orele 8-16, cu excepţia zilei de joi, când programul de audienţă se desfăşoară între orele 8-17. Lista persoanelor desemnate pentru programul de audienţă este afişată la loc vizibil pe panoul de la intrarea în instituţie .

III. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV
      - Dragoş Darabană – procuror general
      - Cristina Dobrescu - procuror general adjunct
      - Ramona Muscalu – procuror şef secţie urmărire penală
      - Daniela Campean - procuror şef secţie judiciară


IV. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR CARE RĂSPUND DE DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE
      În cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov funcţionează Compartimentul de informare şi relaţii publice, care are ca atribuţie difuzarea informaţiilor publice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
      În cadrul acestui compartiment îşi desfăşoară activitatea:
      - Cristina Dobrescu – procuror general adjunct
      - Ramona Muscalu– procuror şef secţie urmărire penală
      - Georgiana Ionescu – specialist IT
      - Ionela Sclifos – grefier şef sectie
      - Cristina Cimpean – grefier (casier)

      Potrivit art. 27 al 2 din H.G nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001, publicăm raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2022 la nivelul unităţilor din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov:
     Raportul centralizator privind implementarea Legii nr. 544/2001 în anul 2022

      Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:
      - 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
      - 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
      - 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
      - 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.
      Accesul la informaţiile de interes public este gratuit, dar costul serviciilor de copiere a fost suportat de solicitant, în condiţiile legii.

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR CARE RĂSPUND DE RELAŢIA CU PRESA
      În cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov funcţionează Compartimentul informare şi relaţii publice, în cadrul căruia pentru relaţia cu presa au fost desemnaţi procurorii Ramona Muscalu - purtător de cuvant, Cristina Dobrescu - înlocuitor purtător de cuvant, cu următoarele atribuţii:
      - să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei;
      - să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate;
      - să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei ori a autorităţii publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;


V. COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV
      Sediul - Braşov, str.Republicii nr.45
      Telefon: 0268/412.597, 0268/412.689
      Fax: 0268/471.481
      E-mail: PCA Brasov Email
      Website:http://pcabrasov.mpublic.ro

VI. DATE FINANCIAR CONTABILE
      Potrivit art. 131 al.1,3 din Legea nr.. 304/2004 republicată, activitatea instanţelor si parchetelor este finanţată de la bugetul de stat, iar bugetul pentru parchetele de pe lângă curţile de apel este gestionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.

VII. LISTA CUPRINZIND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
      - Programul de activitate al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov pe anul 2022
      - Buletinul informativ al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov pentru anul 2022
      - Raport întocmit conform art. 5 alin. 3 din Legea 544/2001
      - Comunicate de presă

VIII. LISTA CUPRINZIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE / GESTIONATE CONFORM LEGII
      - documentele produse / gestionate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov sunt cele prevăzute de codul de procedură penală si legile speciale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, precum si cele menţionate în Ordinul nr. 529/C/21.02.2007 al Ministrului Justiţiei privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.


      Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi-a propus ca în 2023 să aibă o bună colaborare cu toate instituţiile statului şi să manifeste deschidere în comunicarea cu cetăţenii şi cu mass-media.


Procuror şef secţie urmărire penală
Ramona MUSCALU

 
  © Copyright 2006 PICCJ.