18.05.2020

COMUNICAT

          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA FĂGĂRAȘ

          Având în vedere situația generată de evoluția virusului COVID 19, în vederea diminuării riscului răspândirii acestuia, a asigurării sănătății și securității personalului instituției dar și al participanților la procesul penal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș aduce la cunoștința publică următoarele:

          1. Activitatea de lucru cu publicul este suspendată;

          2. Se suspendă acordarea audiențelor până la data de 31.08.2020;

          3. Orice solicitare (cerere, plângere, prelungire drept de circulație, etc.) se va formula în scris, prin e-mai, fax sau intermediul Poștei Române, urmând ca răspunsul la solicitările dvs. să fie comunicat la adresa de e-mail, numărul de fax sau adresa indicată în solicitate.

          Prin derogare, în cazul depunerii unor înscrisuri în original sau altor mijloace de probă la dosarele penale, ori a studierii dosarelor și alte situații excepționale (ex. eliberare autorizație de înhumare), accesul la compartimentul de relații cu publicul se va realiza potrivit unei programări prealabile cu respectarea regulilor de distanțare socială, a măsurilor sanitare și în urma triajului epidemiologic realizat de persoanele desemnate, la punctele de control acces (verificare temperatură, dezinfectarea mâinilor, purtarea obligatorie a măștii faciale de protecție).

          * IMPORTANT! Orice cerere formulată de dvs. trebuie să cuprindă toate elementele de identificare prevăzute la art. 289 al.2 C.pr.pen., respectiv: nume, prenume, CNP, calitatea și domiciliul, iar pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, CUI, CIF.

          4. Nu se acordă telefonic informații privind dosarele penale. Acestea vor fi solicitate prin cerere scrisă transmisă prin e-mai, fax sau intermediul Poștei Române, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute la art. 289 al.2 C.pr.pen., menționate mai sus, urmând ca răspunsul să vă fie comunicat prin aceleași mijloace de comunicare.

          5. În eventualitatea în care nu veți fi găsit la domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură, vă aducem la cunoștință faptul că, la solicitarea dvs. adresată prin e-mai, fax sau poșta română, există posibilitatea ca soluția să vă fie adusă la cunoștință prin aceleași mijloace de comunicare;

          6. În conformitate cu prevederile art. 46 din O.U.G. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere cu drept de circulație se menține valabilitatea acestora pe o perioadă de 45 de zile de la încetarea stării de urgență, respectiv 15.05.2020, până la 29.06.2020, urmând ca după expirarea acestui termen să îndepliniți cerințele expuse mai jos.

          - cererea de prelungire a dreptului de circulație se va formula prin e-mail (la adresa pj_fagaras@mpublic.ro) sau fax urmând ca dvs. să vă prezentați la sediul poliției pentru implementarea perioadei de valabilitate.

          În cazul în care dosarul a fost finalizat, soluția va fi comunicată la adresa de e-mail, fax, sau adresa de domiciliul prin intermediul Poștei române.

          În cazul în care s-a dispus respingerea solicitării de prelungire a dreptului de circulație ordonanța va fi comunicată către dvs. prin e-mail, fax sau prin intermediul Poștei române.