15.05.2020

COMUNICAT

          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BRAȘOV

          Având în vedere situația generată de evoluția virusului COVID-19, în vederea diminuării riscului răspândirii acestuia, a asigurării sănătății și securității personalului instituției, dar și a participanților la procesul penal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov este abilitat să aducă la cunoștința publică următoarele:

          1. Activitatea de lucru cu publicul este suspendată.

          2. Nu se acordă audiențe.

          3. Orice solicitare (cerere, plângere, prelungire drept de circulație etc.) se va formula în scris prin e-mail sau fax, urmând ca răspunsul la solicitările dumneavoastră să fie comunicat la adresa de e-mail sau numărul de fax indicat în solicitare.

          *IMPORTANT! Orice cerere forumulată de dumneavoastră trebuie să cuprindă toate elementele de identificare prevăzute la art. 289 alin. 2 C. proc. pen., respectiv: nume, prenume, CNP, calitatea și domiciliul, iar pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, CUI, CIF.

          4. Nu se acordă telefonic informații privind dosarele penale. Acestea vor fi solicitate prin cerere scrisă, transmisă prin e-mail sau fax, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute la art. 289 alin. 2 C. proc. pen., menționate mai sus, urmând ca răspunsul să vă fie comunicat prin aceleași mijloace de comunicare.

          5. În eventualitatea în care nu veți fi găsit la domiciliul pentru comunicarea actelor de procedură, vă aducem la cunoștință faptul că, la solicitarea dumneavoastră, adresată prin e-mail sau fax, există posibilitatea ca soluția să vă fie adusă la cunoștință prin aceleași mijloace de comunicare.

          6. În conformitate cu prevederile art. 46 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirului SARS-CoV-2, în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere cu drept de circulație se menține valabilitatea acestora pe o perioadă de 45 de zile de la încetarea stării de urgență, respectiv 15.05.2020, urmând ca după expirarea acestui termen să îndepliniți cerințele expuse mai jos.

          Cererea de prelungire a dreptului de circulație se va formula prin e-mail (la adresa circulatie_bv@mpublic.ro) sau fax, urmând ca dumneavoastră să vă prezentați la sediul poliției pentru implementarea perioadei de valabilitate.

          În cazul în care dosarul a fost finalizat, soluția va fi comunicată la adresa de e-mail/fax indicată de dumneavoastră.

          În cazul în care s-a dispus respingerea solicitării de prelungire a dreptului de circulație, ordonanța va fi comunicată către dumneavoastră prin e-mail sau fax. Împotriva ordonanței procurorului se va putea formula plângere prin aceleași mijloace de comunicare.